2021-09-20 10:51Branschmeddelanden

Filminstitutets produktionsstöd när restriktionerna lättar

Verksamheten kommer framöver bli än mer flexibel och i större utsträckning genomföras med både digitala och fysiska möten.

Enheten produktionsstöds huvuduppdrag är att fördela stöd till utveckling och produktion av svensk film. I samband med det och andra uppgifter äger många kontakter rum med stödsökande och andra delar av branschen. Före pandemin ägde många fysiska möten rum varje dag, möten med både konsulenter och controllers och annan personal på enheten. Produktionsstödsenhetens medarbetare reste också kontinuerligt i landet och mötte filmare på plats.

När pandemin slog till förändrades förutsättningarna radikalt. All personal vars arbetsuppgifter tillät det har arbetat hemma. Filminstitutet fick också i uppdrag att förmedla krisstödsmedel till filmbranschen. Den digitala mötestekniken kom i gång direkt och utvecklades snabbt till ett godtagbart och nödvändigt alternativ. Det digitala mötet har ökat och förenklat tillgängligheten till Filminstitutets produktionsstödsenhet för alla, oavsett var man bor och verkar. Något att glädjas åt!

Från 1 oktober ska Filminstitutets personal komma tillbaka till kontoret. Produktionsstöd kommer dock inte omedelbart att återgå till hur det var före pandemin. Antagligen kommer det inte heller att bli exakt likadant som tidigare, det finns lärdomar att ta med sig till återstarten.

Omedelbara prioriteringar

- Under oktober och november kommer Produktionsstödsenheten att prioritera fysiska möten när det gäller redovisning av projekt som har fått utvecklingsstöd. Självklart kan dessa även genomföras digitalt om så önskas.

- När det gäller möten med sökande av utvecklingsstöd till projekt, som konsulenten vill veta mer om före sitt beslut, kommer dessa i första hand att genomföras digitalt.

- Möten med konsulenter och controllers inför LOI eller produktionsstödsbeslut genomförs antingen fysiskt eller digitalt efter överenskommelse.

- Övriga möten kopplat till verksamheten genomförs efter bedömning av mötets profil och enligt överenskommelse.

Medarbetare kommer under hösten i olika sammanhang, såsom festivaler, samproduktionsforum samt genom besök hos relevanta aktörer återigen möta filmare och bransch på plats i det fysiska rummet.

Vi ser fram emot att träffa er igen!Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg