2024-06-12 07:46Branschmeddelanden

Filminstitutets ansökningstjänst - enkät

Välkommen till en enkät om Filminstitutets ansökningstjänst.

Hej,

Du får detta mejl eftersom du har ett användarkonto skapat i Filminstitutets ansökningstjänst.

Som ett led i att göra ansökningstjänsten mer effektiv genomför vi nu en enkät. Resultatet av enkäten kommer att vara en del av underlaget till ett utvecklingsarbete som snart görs för tjänsten.

Du kan välja att vara helt anonym och enkäten tar ca 5–10 minuter att genomföra. Enkäten kommer att gå att svara på till och med 1 juli.

Länk till enkät: https://forms.office.com/e/QqxAJ1bHbf

Vid frågor om enkäten, eller om du vill radera ditt användarkonto i ansökningstjänsten, kontakta ansokansupport@filminstitutet.se.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg