2022-03-22 12:06Branschmeddelanden

Filminstitutet utlyser nytt krisstöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för oberoende produktionsbolag

Svenska Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd och utlyser nu ett stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för oberoende produktionsbolag med anledning av covid-19. Observera att stödet har kort ansökningsperiod och går att söka under perioden 22 mars – 10 april 2022.

Stödets syfte är att bidra till långsiktig kontinuitet för oberoende svenska produktionsbolag som påverkats negativt av covid-19-pandemin genom att skapa förutsättningar för stabilisering av produktionsbolagets ordinarie verksamhet, kontinuitet i projektutveckling samt nödvändig verksamhetsutveckling utifrån det förändrade landskapet och bolagets långsiktiga strategier. 

Stödet riktar sig mot oberoende svenska produktionsbolag som har dokumenterad erfarenhet av kontinuerlig produktion och som bidrar till återväxt och framåtsyftande utveckling av värdefull svensk film.

Läs riktlinjerna för stödet här

Ansökningsperioden för stödet är 22 mars – 10 april 2022.

För frågor, mejla
krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta
Richard Stones, Enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 14 02Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.