2021-03-15 10:33Branschmeddelanden

Filminstitutet utlyser ny omgång krisstöd till distributörer

Filminstitutet har idag publicerat nya riktlinjer för särskild utlysning inom Stöd till distribution och visning.

Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd med en ny omgång, den tredje i ordningen, till distributörer som gäller för perioden januari – juni 2021.

Ansökningsperioden är 15 – 19 mars och budget är 18 miljoner kronor. Målsättningen är att utbetalning sker i slutet av april.

Sök stödet och läs riktlinjerna här

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, lanseringskonsulent
helena.simonsson@filminstitutet.se, 08-665 11 96

Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning
kristin.engstedt@filminstitutet.se, 08-665 12 95

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg