2022-04-11 09:15Branschmeddelanden

Filminstitutet utlyser ny omgång av stöd till stabilisering och omställning för aktörer inom distribution och visning

Svenska Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd och utlyser nu en andra omgång av stöd till stabilisering och omställning för distributörer, filmfestivaler, streamingplattformar och visningsorganisationer.

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för etablerade aktörer inom distribution och visning att stabilisera och utveckla sin verksamhet efter två år av pandemi. Stödet kan sökas för tre områden som ska möjliggöra för organisationen att stabilisera sin ordinarie verksamhet, utveckla kompetensen samt underlätta för nödvändig verksamhetsutveckling.

Ansökningsperioden för stödet är 9 – 20 maj 2022. Ansökan görs genom Filminstitutets ansökningstjänst.

Beslut av stöd samt utbetalning planeras ske under juni månad.

Läs riktlinjerna för stödet här

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.