2020-12-22 08:12Branschmeddelanden

Filminstitutet har fördelat en första omgång av regeringens krisstöd 2020 till produktionsledet

Med anledning av regeringens krisstöd 2020 till svensk filmbransch har 107, 7 miljoner kronor fördelats till produktionsledet. Resterande krisstöd för produktionsledet 2020 utlyses enligt tidigare information 15 februari 2021. Totalt i denna omgång har 233 miljoner kronor fördelats till produktionsledet av regeringens totala krisstöd på 375 miljoner kronor.

Utökat produktionsstöd för merkostnader och utebliven finansiering med anledning av covid-19
Stödets syfte är att möjliggöra färdigställande av filmprojekt som erhållit produktionsstöd och höga utvecklingsstöd av Filminstitutet.

  • Totalt beviljades stöd om 11, 9 miljoner kronor till 18 produktioner. Estimerad budget för stödet är totalt 53 miljoner kronor.
  • Stöd till enskilda projekt kan sökas löpande fram till 31 mars 2021, dit resterande medel avsätts.

Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19
Stödets syfte är att verka för möjlighet till långsiktig kontinuitet för oberoende mindre svenska produktionsbolag och motverka den negativa påverkan som orsakats av covid-19.

  • Antal sökande 55 bolag, varav 41 kvalificerade enligt stödets villkor.
  • Totalt beviljades stöd för 16,8 miljoner kronor av en budget på 20 miljoner. Resterande medel avsätts till krisstöd enskilda filmprojekt med utökade kostnader eller utebliven finansiering med anledning av covid-19.

Stöd till svensk dramaserieproduktion med utökade kostnader med anledning av covid-19
Stödets syfte är att verka för att långsiktigt och framåtsyftande motverka de negativa konsekvenserna för produktion av svenska dramaserier orsakade av covid-19 under 2020. Stödets syfte är också att skapa förutsättningar för produktionsbolag/samproducenter/finansiärer att investera i svensk dramaproduktion framåt.

  • Antal sökande 37 bolag, varav 31 kvalificerade enligt stödets villkor.
  • Summa beviljade stöd cirka 74,7 miljoner kronor av en budget på 75 miljoner. Resterande 300 000 tusen kronor avsätts till kommande behov.

För frågor, kontakta
Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd: kristina.colliander@filminstitutet.se, 08-665 11 87
Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd: magdalena.jangard@filminstitutet.se, 08-665 11 48

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg