2023-01-04 13:34Branschmeddelanden

Filminstitutet förstärker stödet till lansering av svensk långfilm

För att stötta svensk film på biograf efter pandemin förstärks stödet för lansering av svensk långfilm under 2023. De extra medlen avser möjliggöra att de svenska filmerna ska få tillbaka en större publik till biograferna. Stödet avser lång spelfilm samt lång dokumentärfilm. 10 miljoner kronor tillförs till stödets budget.

Lanseringsbudgeten för svenska filmer förstärks genom krisstödsmedel så att distributörerna kan stärka marknadsföringsarbetet och nå ut med filmerna till publiken. Stödet ska gå till välplanerade och effektiva marknadsföringskampanjer.

Det extra stödet kan sökas för svenska långa spel- och dokumentärfilmer med biopremiär under 2023 och som har biografsättning som når en betydande del av Sveriges biografer. Stödet ska gå till marknadsföringsinsatser som inte hade gjorts inom ordinarie lanseringsbudget.

Mer information: Stöd till lansering av svensk långfilm

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg