2023-05-23 12:01Branschmeddelanden

Filminstitutet förstärker biografstödet till hela landet

Älvdalens Bio är en av de aktörer som beviljats stöd. Foto: Ramon Reissmüller.Älvdalens Bio är en av de aktörer som beviljats stöd. Foto: Ramon Reissmüller.

Filminstitutet har fördelat Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm. Liksom föregående år har stödet förstärkts, i år med tre miljoner kronor för att hjälpa biograferna efter pandemin samt möta ökande kostnader på grund av lågkonjunktur. Totalt fördelas drygt 18 miljoner kronor till 279 biografer.

Stödet är årligen återkommande och kan sökas av biografer på orter med upp till 25 000 invånare, samt till biografer som visar kompletterande repertoar med en mångfald av kvalitetsfilm från hela världen.  

Bland de sökande som nu beviljas stöd finns till exempel Arjeplogs Biografförening, Videvox Biografservice i Söderköping samt Tännäs Filmgrupp.

Se alla beviljade stöd

Titta gärna på Filminstitutets nyinspelade webbinarium för visningssektorn, bland annat med flera frågor och svar om biografstödet: se webbinariet

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution och visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg