2022-07-01 07:25Branschmeddelanden

Filminstitutet fördelar över 30 miljoner i stöd till stabilisering och omställning

Bild från årets upplaga av Buff, en av de filmfestivaler som beviljats stöd. Foto: Laimonis BrakssBild från årets upplaga av Buff, en av de filmfestivaler som beviljats stöd. Foto: Laimonis Brakss

Krisstöd går till distributörer, filmfestivaler, streamingplattformar och visningsorganisationer.

Bland annat beviljas krismedel till festivaler som Cinema Queer, Buff filmfestival, Tempo dokumentärfestival, Stockholms Filmfestival, Göteborg International Film Festival och CinemAfrica. Festivalerna kommer göra besökssatsningar för att publiken åter ska komma till festivalerna. Satsningar görs även på att hitta ny publik.

– Efter två år av pandemi har organisationernas ekonomiska stabilitet urholkats. En del av stödet gäller därför stabilisering för att täcka en del av deras fasta kostnader. Utöver det fördelas stöd till en rad projekt för verksamhetsutveckling och kompetensutveckling, säger Helena Simonsson, tf chef för enheten Distribution och visning.

Se lista med hela omgångens beviljade stöd

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se 
08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg