2021-05-20 13:02Branschmeddelanden

Filminstitutet fördelar krisstöd till produktionsbolag för intäktsbortfall

Krisstödet gäller lång spel- och dokumentärfilm. Syftet är att stärka produktionsledet och svensk filmbransch och verka för att långsiktigt och framåtsyftande motverka de negativa konsekvenserna orsakade av covid-19.

Den 12 maj togs beslut om stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19 avseende lång spelfilm (tio filmer) och lång dokumentärfilm (14 filmer). Den totala stödsumman som beviljades var 20 miljoner kronor.

Se listan på de produktionsbolag inom lång spelfilm som beviljats stöd
Se listan på de produktionsbolag inom lång dokumentärfilm som beviljats stöd 

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19 

För frågor kontakta
Magdalena Jangard, chef Produktionsstöd
magdalena.jangard@filminstitutet.se, 08-665 11 48Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg