2022-09-28 10:45Branschmeddelanden

Filminstitutet fördelar krismedel till 153 biografer

Biograf Visir i Leksand är en av de biografer som beviljats stöd. Foto: Ulrika Sundbäck, Svenska FilminstitutetBiograf Visir i Leksand är en av de biografer som beviljats stöd. Foto: Ulrika Sundbäck, Svenska Filminstitutet

Stöd för stabilisering och omställning beviljas biografer över hela Sverige. Leksand, Finspång, Piteå, Kilafors, Hylte, Kristianstad och Klintehamn är några av de orter vars biografer får stöd.

Två år av pandemi har påverkat biografpubliken och därmed biografernas ekonomiska stabilitet. Nu delar Svenska Filminstitutet ut ytterligare 35 miljoner av regeringens speciellt avsatta krisstödsmedel för att hjälpa biograferna med stabilisering och omställning. Pengarna kommer bland annat att gå till upprustning och marknadsföring, något som är viktigt för att kunna locka tillbaka publiken till biograferna.

– Hösten och vintern blir väldigt viktiga perioder för biograferna och vi hoppas på en stabil publiktillströmning för att hjälpa till att stabilisera biografernas ekonomi och kunna behålla den utbredda biografstruktur som finns idag. Det är därför viktigt att Filminstitutet ges möjlighet att fortsätta stötta visningssektorn på lång sikt och skapa en hållbar infrastruktur, säger Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning.

Se hela listan över alla biografer som beviljats stöd

För frågor, kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg