2021-03-31 07:23Branschmeddelanden

Filminstitutet fördelar cirka 125 miljoner kronor till biografer

En ny omgång krisstöd har nu fördelats till biografer för intäktsbortfall. Det är den första fördelningen krisstöd från regeringen till visningsområdet under 2021.

Denna fördelning har varit specifikt riktad till biografägare för intäktsbortfall under perioden januari – april 2021. Den är ett fortsatt led, från tidigare krisstöd som delades ut under 2020, för att bidra till en levande biografkultur i hela Sverige även efter pandemin som har drabbat biografsektorn hårt.

För perioden 1 januari – 28 februari 2021 har följande biografägare beviljats stöd
Totalt beviljat belopp för denna period 69 837 126 kronor.

För perioden 1 mars – 30 april 2021 har följande biografägare beviljats stöd
Totalt beviljat belopp för denna period 53 692 758 kronor.

För frågor, kontakta
Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning
kristin.engstedt@filminstitutet.se, 08-665 12 95

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg