2021-11-04 09:00Branschmeddelanden

Filminstitutet fördelar 42 miljoner till distributörer, filmfestivaler och visningsorganisationer

En ny omgång krisstödsmedel avseende stabilisering och omställning samt intäktsbortfall har nu fördelats till distributörer, filmfestivaler och visningsorganisationer. Det nya stödet för stabilisering och omställning ska ge branschen möjlighet till utveckling på en förändrad filmmarknad.

Svenska Filminstitutet har fördelat ett nytt stöd till stabilisering för distributörer, filmfestivaler och visningsorganisationer för perioden 1 juli – 31 december, samt ett omställningsstöd för projekt inom verksamhetsutveckling och kompetensutveckling. Stödet är till för att stötta en hårt ekonomiskt drabbad bransch att återställa verksamheten och ställa om till en ny verklighet efter pandemin. Projektstödet för omställning ger de sökande möjlighet att genomföra nödvändig verksamhetsutveckling som till exempel publikanalyser, utveckling av affärsmodeller, utveckling av hybrida verksamhetsformer samt genomföra kompetenshöjande insatser inom publikanalys, ledarskap och rättighetsjuridik.

25 aktörer har beviljats stöd till stabilisering av verksamhet till en summa av 21 648 246 kronor.

28 utvecklingsprojekt har beviljats stöd till omställning till en summa av 10 654 449 kronor.

Alla distributörer, filmfestivaler och visningsorganisationer som beviljats stabilisering – samt omställningsstöd

Filminstitutet har även fördelat en fjärde omgång av intäktsbortfallsstöd för distributörer för perioden 1 juli – 30 september. 10 aktörer har beviljats stöd för att kompensera för intäktsbortfall då det fortfarande var publikrestriktioner på biograferna. Totalt har 10 068 358 kronor beviljats.

Alla distributörer som beviljats intäktsbortfallsstöd

För frågor, kontakta

Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se
08-665 11 96

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.