2021-05-04 09:43Branschmeddelanden

Filminstitutet fördelar 18 miljoner kronor i krisstödmedel till svenska filmdistributörer

Denna omgång har varit specifikt riktad till distributörer för perioden januari – juni 2021.

Fördelningen är en del av regeringens tidigare utlysta krisstöd till svensk filmbransch. Stödet ska bidra till att möjliggöra en fortsatt levande biografkultur med en varierad filmrepertoar från hela världen.

Se alla beviljade stöd

För frågor, kontakta
Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning
kristin.engstedt@filminstitutet.se, 08-665 12 95

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg