2024-04-25 12:00Branschmeddelanden

Filmat samtal: Inspirationsdag för hållbar film- och tv-produktion

Deltagare vid inspirationsdagen för Hållbar film- och tv-produktionDeltagare vid inspirationsdagen för Hållbar film- och tv-produktion

Nu går det att ta del av inspirationsdagen om ekologisk hållbarhet på vår YouTube-kanal.

I förra veckan bjöd branschrådet för ekologisk hållbarhet in till en inspirationsdag om hållbara lösningar inom film- och tv-produktion. Publiken fick bland annat ta del av case studies från Netflix's "Young Royals", filmen "Kevlarsjäl", NRK's "Mästarnas Mästare" och TV4's arbete med remote production inom "Swedish Hockey League".

Vi fick också veta mer om hur EU's nya hållbarhetsdirektiv kan komma att påverka branschen, samt ta del av konkreta verktyg som kan hjälpa aktörer i sina produktioner. Dagen avslutades med ett panelsamtal som diskuterade hur branschen gemensamt kan ta arbetet vidare.

Moderator för dagen: Patrik Axén (Produktionscontroller, Svenska Filminstitutet)

Se hela den filmade inspirationsdagen på vår YouTube-kanal här!

Dagen arrangerades av branschrådet för ekologisk hållbarhet som består av Fackförbundet Scen & Film, Film i Skåne, Film i Väst, Film på Gotland, Film Stockholm, Film & TV-producenterna, Filmpool Nord, Svenska Filminstitutet, SVT, TV4, Viaplay Group och Warner Bros. Discovery.

Inspirationsdagen ägde rum 17 april 2024 i Bio Victor, Filmhuset, Stockholm.

 

 Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Ebba Rydqvist
Kommunikatör
Ebba Rydqvist