2023-06-13 12:16Branschmeddelanden

Filmåret i siffror

Vilka svenska filmer lockar publiken? Hur är svenska filmer finansierade? Hur många svenska filmer gjordes under förra året? Vilka filmer exporteras? 

 

Vi får många frågor från medier, filmbranschen och den filmintresserade allmänheten och det har rapporterats en hel del om filmåret 2022 redan. I Filmåret i siffror 2022 har vi plockat fram helt nya siffror som vi presenterar under rubrikerna:

 

1. Övergripande konsument- och marknadsutveckling

2. Biografer

3. Strömningstjänster

4. Filmexport

5. Produktion

6. Jämställdhet

 

Statistiksamlingen Filmåret i siffror ger varje år svar på några av de vanligaste frågorna om filmen i Sverige. Syftet är att statistik om filmen i Sverige ska vara lättillgänglig för alla intresserade, oavsett om det är personer inom filmbranschen, medier, politik, forskning eller andra, i Sverige såväl som internationellt. P

 

Läs rapporten här

 

Kontakt:

Josefin Schröder, Analysansvarig, josefin.schroder@filminstitutet.se 08-665 11 91

Torkel Stål, Analytiker, torkel.stal@filminstitutet.se 08-665 11 40


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Torkel Stål
Analytiker
Torkel Stål
Josefin Schröder
Analysansvarig
Josefin Schröder