2021-02-09 11:18Branschmeddelanden

Eurimages utlyser stöd inom ramen för sin jämställdhetsstrategi

Eurimages jämställdhetsstrategi har tidigare beviljat stöd till aktiviteter såsom evenemang, marknadsföring och träningsprogram med fokus på kvinnliga filmskapare.

Det maximala stödet som kan sökas är 10 000 euro. Aktiviteten som stöd söks för ska syfta till att främja jämställdhet i filmbranschen. Arrangören av det som stöd söks för ska vara en juridisk enhet som har rätt att ingå ett samarbetsavtal med Council of Europe.

Deadline är 1 mars 2021.
Resultatet av utlysningen meddelas 23 april 2021.

Se samtliga villkor för att söka stödet här

För frågor, kontakta
Magdalena Jangard, enhetschef Produktionsstöd
magdalena.jangard@filminstitutet.se 08-665 11 48


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg