2021-08-20 08:47Branschmeddelanden

Eurimages söker kvalificerade experter

Eurimages förändrar sitt stödsystem och rekryterar nu externa och oberoende experter från alla medlemsländer för att bedöma ansökningar.

Från januari 2022 kommer Eurimages bedömningar av projektansökningar för stöd till samproduktioner ske genom arbetsgrupper av externa och oberoende experter. Rekrytering är nu i gång från de olika medlemsländerna för att skapa en pool av experter varifrån ett urval till arbetsgrupperna görs till de tre olika ansökningsrundor som sker varje år. Det finns möjlighet att söka för dig som arbetar inom film, audiovisuella medel eller inom kultursektorn. De kvalifikationer som efterfrågas för att kunna söka är:

- Tillgänglighet under de förväntade bedömningsperioderna
- Minst tre års yrkeserfarenhet i något av åtta områden (se vidare länk för områden)
- Hög kunskapsnivå i att läsa engelska
- Muntlig kunskap i engelska eller franska på minst nivå B2/C1
- Goda kunskaper om internationell filmverksamhet och i synnerhet internationell samproduktion

Eurimages grundades 1989. Det är Europarådets kulturfond och ger ekonomiskt stöd till långfilm, animations- och dokumentärfilmer. Ansökningsblanketter och information om uppdraget, guidelines med mera finns nedan.

Eurimages webbplats

För frågor, kontakta
Magdalena Jangard, chef produktionsstöd
magdalena.jangard@filminstitutet.se


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg