2022-01-28 08:29Branschmeddelanden

Drygt 23 miljoner kronor i stöd för visning av värdefull film

Filminstitutet har beviljat årligt stöd till flertalet etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för visning av värdefull film. I år höjs flera av stöden, i vissa fall med upp till 400 000 kronor, bland annat till distributörer och streamingtjänster.

Bland de som får höjda anslag finns Triart Distribution, Triart Play, FilmCentrum, Draken Film, Nonstop Entertainment och Njutafilms. Utöver villkoret att visa värdefull film har i bedömningen bland annat vägts in hur de sökande arbetar med utveckling och anpassning till nya konsumtionsmönster, till exempel genom att stärka samarbeten med lokala biografer.

Filminstitutet har även bedömt hur väl filmen görs tillgänglig i hela landet. Även särskilda satsningar mot barn- och unga har motiverat höjd stödnivå, samt teknisk utveckling och ökade kostnader för marknadsföring och filmrättigheter.

De höjda stödnivåerna har möjliggjorts med hjälp av de tillfälligt ökade medel som regeringen avsatt till Filminstitutet 2022. De totalt 25 miljoner kronor som Filminstitutet har fått att fördela till både produktionsled och visningsled under året ska användas för att stimulera och stärka filmen långsiktigt.

Se lista över samtliga stöd
Årligt stöd till etablerade distributörer, filmfestivaler och plattformar för visning av värdefull film

För frågor kontakta
Helena Simonsson, tf enhetschef Distribution & visning
helena.simonsson@filminstitutet.se  
08-665 11 96Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg