2022-04-12 07:00Branschmeddelanden

Digitalt kunskapsmöte om hur svensk film- och dramabransch kan arbeta med intima scener på ett strukturerat och inkluderande sätt

Från vänster: Malin B. Erikson, intimitetskoordinator, Aliette Opheim, skådespelare, Kristina Linglöf, HR- och kommunikationschef SF Studios och Simon Norrthon, förbundsordförande Scen & Film. Foto: Malin Strihagen.Från vänster: Malin B. Erikson, intimitetskoordinator, Aliette Opheim, skådespelare, Kristina Linglöf, HR- och kommunikationschef SF Studios och Simon Norrthon, förbundsordförande Scen & Film. Foto: Malin Strihagen.

Den 29 mars 2022 arrangerade Film&TV-Producenterna, SF Studios, Svenska Filminstitutet och Fackförbundet Scen & Film ett digitalt kunskapsmöte om hur den svenska film- och dramabranschen kan arbeta med intima scener på ett strukturerat sätt - både för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö och för att bidra till ökad kvalitet.
Seminariet finns nu tillgängligt för alla att ta del av HÄR

Sedan hösten 2017 och uppropet #tystnadtagning har branschen årligen samlats för att öka kunskapen om och aktivt verka för att förbättra arbetsmiljön inom svensk film- och dramaproduktion. Årets träff var en kunskapsfördjupning inom inspelning av intima scener - ett av många områden som behöver hanteras på ett bra sätt för att säkerställa trygga och säkra inspelningsplatser. Tidigare träffar har belyst åtgärder för att säkra arbetsplatser fria från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier och hur branschen kan verka för ökad inkludering och representation av personer som rasifieras. 

Årets program belyste vad en intim scen är, hur intima scener kan bli en naturlig del av riskbedömningen och hur produktionerna kan arbeta praktiskt med kvalificerade intimitetskoordinatorer. Yarit Dor, intimitetskoordinator (Becoming Elizabeth, Bridgerton, The Girlfriend Experience) och ordförande i Bectu’s yrkesavdelning för intimitetskoordinatorer i Storbritannien berättade om erfarenheter från Storbritannien som var ett av de första länderna i världen att införa riktlinjer för intima scener. Goran Kapetanović, regissör, Aliette Opheim, skådespelare, och Malin B. Erikson, intimitetskoordinator, berättade om sina erfarenheter av att arbeta med intima scener i dramaserien Knutby som just nu sänds på C More. Avslutningsvis samtalade Jan Blomgren, ordförande för Film & TV-Producenternas film- och dramasektion och Kristina Linglöf, HR- och kommunikationschef på SF Studios om nästa steg och arbetet med att upprätta riktlinjer och arbetssätt för intima scener för film och drama i Sverige.

Branschträffen modererades av Simon Norrthon, förbundsordförande Scen & Film och arrangerades av Film&TV-Producenterna, Svenska Filminstitutet, SF Studios och Fackförbundet Scen & Film.

Hela seminariet finns tillgängligt på Svenska Filminstitutets YouTube-kanal

Kontaktuppgifter till arrangörerna:
Kristina Linglöf, SF Studios
kristina.linglof@sfstudios.se

Simon Norrthon, Fackförbundet Scen & Film
simon.norrthon@scenochfilm.se

Lisa Rosengren, Film-&TV-Producenterna
lisa@filmtvp.se

Christina Preisler Schedin​, Svenska Filminstitutet
christina.preislerschedin@filminstitutet.se


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand