2023-05-04 12:39Branschmeddelanden

Datum för sommaruppehåll och handläggning av ansökningar

Informationen gäller Filminstitutets samtliga stödenheter – Produktionsstödsenheten, Enheten för distribution och visning, Internationella enheten samt Regioner, barn och unga. 

Ingen handläggning av stödansökningar sker under juli månad, därför förlängs handläggningstiden. För ansökningar som kommer in mellan 19 maj och 15 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kan komma först i augusti.

Ansökningar som kommer in mellan 16 juni och 6 augusti handläggs från och med den 7 augusti.

Inga utbetalningar sker under perioden 17 juni – 13 augusti.

För utbetalning innan 17 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in senast den 8 juni.

Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 14 augusti.

Regioner, barn och unga har inga pågående handläggningsperioder under sommaren.

För frågor, kontakta:
Melissa Jonsson, administratör, Internationella enheten
melissa.jonsson@filminstitutet.se, 08 - 665 11 52

Annelie Juliusson, administratör, Produktionsstödsenheten
annelie.juliusson@filminstitutet.se, 08 - 665 12 32

David Sundquist Ballester, administratör, Distribution och visning
david.sundquist.ballester@filminstitutet.se, 08 - 665 11 69Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg