2022-05-05 07:21Branschmeddelanden

Datum för sommaruppehåll och ansökningar

Då ingen handläggning av utvecklings- eller produktionsstödsansökningar sker under juli månad förlängs handläggningstiden. Jenny Gilbertsson tar emot ansökningar till och med 6 maj.

För ansökningar som kommer in mellan 20 maj och 16 juni påbörjas handläggning men svarsbesked kommer först i augusti.

Ansökningar som kommer in mellan 17 juni och 7 augusti registreras som ankomna först den 8 augusti.

Inga utbetalningar sker under perioden 15 juni – 15 augusti.

För utbetalning innan 15 juni ska nödvändiga handlingar inklusive rekvisition skickas in till oss senast den 6 juni. Handläggning av utbetalningar påbörjas igen den 15 augusti.

Som tidigare meddelats slutar Jenny Gilbertsson på Filminstitutet 15 maj. Hennes intake för ansökningar stänger den 6 maj. Ny filmkonsulent för barn- och ungdomsfilm förväntas tillträda innan sommaren med beräknad start för mottagning av ansökningar 7 juni.

För frågor, kontakta
Annelie Juliusson, administratör, 
annelie.juliusson@filminstitutet.se, 08 - 665 12 32Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg