2024-02-06 09:42Branschmeddelanden

Dags att söka till New Dawn

Lili Farhadpour och Esmaeel Mehrabi i My Favourite Cake. Foto: Hamid JanipourLili Farhadpour och Esmaeel Mehrabi i My Favourite Cake. Foto: Hamid Janipour

Svenska producenter kan nu söka till New Dawn, den internationella produktionsfonden där Svenska Filminstitutet är en av stödgivarna. New Dawn har som mål att bredda mångfalden i filmbranschen och öppna upp filmindustrin för nya röster. Deadline för ansökningar är den 8 april kl 17.00.

Fonden kan ge stöd till lång spelfilm och dokumentärfilm. Svenska producenter med projekt som har minst 50 procent bekräftad finansiering och som kvalificerar sig enligt New Dawns övriga villkor kan söka. Deltagande länder är Belgien, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige och Kanada.

New Dawn är en treårig satsning som startade 2022. Ansökningarna bedöms av en särskilt tillsatt bedömningskommitté och värderas utifrån projektens konstnärliga kvalitet samt stödets övriga villkor.

– Nu går New Dawn i mål efter tre fruktsamma år. Samarbetet har inneburit att Sverige kommit närmare flera andra länder. Det syns t.ex. i form av My Favourite Cake (Iran, Frankrike, Sverige, Tyskland) av Maryam Moghaddam och Behtash Sanaeeha (svensk samproducent Peter Krupenin, Hobab) som nu är uttagen till huvudtävlan på Berlinale. Det är en stor framgång. Vi ser fram emot utvärderingen av New Dawn, som kommer att presenteras i Cannes, säger Thomas Nilsson, tf chef för Filminstitutets produktionsstödsenhet.

Läs mer och sök här

Deadline för ansökningar är den 8 april kl 17.00.

För frågor, kontakta
Annelie Juliusson, handläggare
annelie.juliusson@filminstitutet.se 

Thomas Nilsson, tf chef Produktionsstödsenheten
thomas.nilsson@filminstitutet.se


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg