2023-08-18 14:09Branschmeddelanden

Dags att söka till New Dawn

Omen av Baloji, finansierad genom New Dawn, belönades med New Voice Prize vid årets Cannesfestival. Foto: © wrong menOmen av Baloji, finansierad genom New Dawn, belönades med New Voice Prize vid årets Cannesfestival. Foto: © wrong men

Svenska producenter kan nu söka till New Dawn, den internationella produktionsfonden där Svenska Filminstitutet är en av tio stödgivare. New Dawn har som mål att bredda mångfalden i filmbranschen och öppna upp filmindustrin för nya röster. Deadline för ansökningar är 18 september, kl. 17.00.

Fonden kan ge stöd till lång spelfilm och dokumentärfilm. Svenska producenter med projekt som har minst 50 procent bekräftad finansiering och som kvalificerar sig enligt New Dawns övriga villkor kan söka.

Deltagande länder är Belgien, Finland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige och Kanada.

New Dawn är treårig satsning som startade 2022. Ansökningarna bedöms av en särskilt tillsatt bedömningskommitté och värderas utifrån projektens konstnärliga kvalitet samt stödets övriga villkor.

– I dagens filmlandskap har internationella samarbeten mycket stor betydelse. Det gäller både kreativa processer, finansieringsstrukturer och nätverkande. New Dawn skapar förutsättningar för samproduktion och tilläggsfinansiering i projekt som har stöd i sina hemländer. Fonden stärker även utvecklingen av samarbeten mellan europeiska offentliga stödgivare, vilket bidrar till möjligheterna till fortsatta framgångar för svensk film både i Europa och globalt. Vi ser fram emot kommande utvärdering av stödet och samarbetet, säger Magdalena Jangard, chef för Filminstitutets produktionsstödsenhet.

Läs mer och sök här

Deadline för ansökningar är 18 september, kl. 17.00.

För frågor, kontakta
Annelie Juliusson, handläggare
annelie.juliusson@filminstitutet.se

Magdalena Jangard, chef Produktionsstödsenheten
magdalena.jangard@filminstitutet.se


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg