2020-02-05 09:54Branschmeddelanden

Cannes 2020: Anmälan till Producers on the Move

Inför filmfestivalen i Cannes i maj är det dags för alla intresserade producenter att anmäla sig till Producers on the Move. Sista dag för ansökan är torsdag 5 mars.

 

European Film Promotion (EFP) kommer som vanligt att presentera 20 stycken Producers on the Move från hela Europa under filmfestivalen i Cannes, som i år äger rum 12-23 maj. För dig som vill kandidera är det nu dags att göra en intresseanmälan.

Bifogat finns ett formulär som intresserade producenter måste fylla i för att kunna räkna ut det antal poäng som i slutändan avgör vilka som blir utvalda att delta. De 20 producenter från EFP:s 38 medlemsländer som får högst poäng får sedan delta i de aktiviteter som planeras på plats i Cannes. Endast en kandidat per land kan nomineras, och det slutgiltiga valet av Sveriges kandidat görs av Svenska Filminstitutet. 

Bland tidigare Producers on the Move från Sverige märks bland andra Jon Nohrstedt (2019), David Herdies (2018), Frida Bargo (2016), Annika Rogell (2015), Petter Lindblad (2014) och Erika Wasserman (2013).

För att kandidera fyller du i den bifogade blanketten och skickar in den senast torsdag 5 mars till Utlandsenheten: international@filminstitutet.se 

För mer info, kontakta 
Petter Mattsson, festivalansvarig långfilm på Utlandsenheten:
08-665 11 34, petter.mattsson@filminstitutet.se


Ämnen: Cannes

Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand