2020-09-15 13:10Branschmeddelanden

Branschnyheter från Filminstitutet

Illustration: Stina WirsénIllustration: Stina Wirsén

Filminstitutet informerar om konsulentskifte för internationella samproduktioner, stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat och den svenska film som valts ut till Attagirl. Dessutom viktiga deadlines för att söka till Berlinale co-production market, Les Arcs Industry Village och Euro Connection 2021.

 

Produktionsstöd till internationell samproduktion, lång spelfilm – konsulentskifte

Madeleine Ekman avslutar den 30 september sitt uppdrag som konsulent för produktionsstöd till internationell samproduktion, lång spelfilm. Ny ansvarig konsulent är Helen Ahlsson som handlägger stödet tillsammans med produktionscontroller Lina Norberg Johansson. Årets sista ansökningstillfälle har deadline den 13 november. Riktlinjer för stödet finns här.
 

Stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat – ny medlem i referensgruppen

Skådespelaren och regissören Astrid Assefa har tillkommit i årets referensgrupp för stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat. Övriga ledamoter i gruppen:
Annika Wik, fil. dr. i filmvetenskap
Göran Du Rees, filmare, professor em. i filmregi
Jonas Holmberg, konstnärlig ledare, Göteborg Film Festival
Kerstin Gezelius, filmkritiker, manusförfattare

Syftet med stödet är att premiera kvalitet och utveckla svensk film baserat på enskilda filmprojekts nationella och internationella framgångar och genomslag. Läs mer om stödet här och se listan med 2020 års stödgrundande filmer.
 

Attagirl

Filminstutet samarbetar med Attagirl, ett internationellt initiativ för att stärka kvinnliga filmskapare, och nu har ett svenskt deltagande projekt valts ut till det internationella utvecklingslabbet.Vargen biter sönder dina rena händer skrivs och regisseras av Nathalie Álvarez Mesén, och produceras av Nima Yousefi för Hob AB. Historien utspelar sig i slutet av 1700-talet då häxprocesserna nyligen avskaffats men den kristna moralen är starkt närvarande. När artonåriga Isabels syster omkommer blir hon tvingad in i ett arrangerat äktenskap. Utlämnad åt sitt öde börjar en vildhet växa inom henne samtidigt som hon inser att hon har mer gemensamt med vargarna i skogen än människorna i sitt nya hem. Nathalie Álvarez Mesén har tidigare erhållit Filminstitutets utvecklingsstöd Wild Card för projektet. Läs mer om Attagirl här.


Aktuella deadlines

Berlinale co-production market för lång spelfilm och dramaserier är planerad till 13–17 februari 2021. Runt 20 internationella projekt blir utvalda till den officiella sektionen, och under två och en halv dag pågår möten med utvalda potentiella partners från en samling av 600 erfarna personer som representerar hela spektrumet av marknaden. Sista ansökningsdag för forumet är 30 september, och mer info finns här: www.berlinale-coproductionmarket.de

Les Arcs Industry Village, som pågår under Les Arcs Filmfestival i franska Bourg-Saint-Maurice, äger i år rum 12–19 december. Deras främsta syfte är att öka synliggörandet av lovande projekt från hela Europa, skapa en plats för nätverkande och stödja nya samarbeten. Deadline för att söka till work in progress-sektionen är 14 oktober. Mer information finns hos Les Arcs: www.lesarcs-filmfest.com

Euro Connection 2021, som är knutet till kortfilmfestivalen i Clérmont-Ferrand, äger rum 2–3 februari 2021. En plattform för nätverkande och pitchning som syftar till att främja partnerskap mellan europeiska och internationella produktionsbolag kring kortfilmsprojekt. Ansökan görs till Filminstitutet, som väljer en finalist som går vidare till det internationella urvalet om totalt 14 projekt. Läs mer och ladda ner ansökningsformulär här: https://www.clermont-filmfest.org/en/short-film-market/euro-connection/
Ansökan mejlas sedan till Ami Ekström, filmkonsulent kortfilm och nya format: ami.ekstrom@filminstitutet.se. Sista ansökningsdag 20 oktober.


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Jan Göransson
Presschef
Jan Göransson
Per Perstrand
Presskoordinator / Kommunikatör
Per Perstrand