2022-03-21 10:02Branschmeddelanden

Ansökningsfönster öppet för stöd till intäktsbortfall

Svenska Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd och utlyser nu en andra omgång av stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin. Stödet avser lång spelfilm samt lång dokumentärfilm. Total budget för stödet är 20 miljoner kronor.

Syftet med stödet för intäktsbortfall är att stärka produktionsledet och svensk filmbransch och verka för att långsiktigt och framåtsyftande motverka de negativa konsekvenserna orsakade av covid-19-pandemin.

Lång dokumentärfilm
Stödet kan sökas av produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin under perioden 1 november 2020 – 31 december 2021 för svenska dokumentärfilmer på minst 60 minuter. Filmen ska ha haft sin internationella festivalpremiär efter 1 november 2020 eller varit premiärsatt på biograf under 2021.

Lång spelfilm
Stödet kan sökas av produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende på biograf premiärsatta svenska långa spelfilmer på minst 60 minuter under 2021.

Ansökningsperioden är 21 mars – 29 april 2022.

Riktlinjer stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende dokumentärfilm

Riktlinjer stöd för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende lång spelfilm

Målsättning för beslut av stöd är 15 maj 2022 följt av utbetalning.

För frågor, mejla
krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta
Richard Stones, Enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 14 02

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19 Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.