2023-06-30 06:31Branschmeddelanden

Ansök till nordisk hållbarhetskurs för film och tv

Från inspelningen av Clara Sola av Nathalie Álvarez Mesén. 
Foto: Raquel Chacon MadrigalFrån inspelningen av Clara Sola av Nathalie Álvarez Mesén. Foto: Raquel Chacon Madrigal

Du som har erfarenhet från film och tv samt ett stort intresse för ekologisk hållbarhet har nu chansen att gå en kostnadsfri kurs i hållbar film- och tv-produktion.

Var: online samt en tredagars workshop på danska filmskolan i Köpenhamn
När: 18 oktober 2023 - 3 april 2024
Omfattning: cirka 180 timmar
Språk: engelska

Klicka här för att ansöka och läsa mer om kursen

Deadline är 22 augusti. Antagningsbesked lämnas i början av september.

Maximalt kommer 18 deltagare från de nordiska länderna att antas till kursen, varav 2–4 från Sverige.

För frågor, kontakta:
Patrik Axén, Produktionscontroller
08-665 12 01
patrik.axen@filminstitutet.seOm Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg