2023-11-13 06:45Branschmeddelanden

Ansök senast 15 november till Production Value 2024

Ansök till FOCAL Production Value 2024.

FOCAL arrangerar en kurs ämnad för i första hand regiassistenter och linjeproducenter, för att fördjupa sina kunskaper om hur en film kan produceras.

Dessa oftast frilansande yrkeskategorier har en viktig roll i samarbetet med filmens producent och regissör och får här en möjlighet att förkovra sig och skapa nätverk med europeiska kollegor. Under en dryg vecka arbetar gruppen med förberedelser av riktiga filmprojekt. Regissörer och producenter vars projekt representeras på kursen, deltar som gäster och delar med sig av sina kunskaper.

Sista ansökningsdatum är 15 november.

Svenska Filminstitutet är partners. 2024 arrangeras Production Value nära Wien, Österrike den 6-14 januari.
Läs mer


Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Svenska Filminstitutet – Press
Svenska Filminstitutet – Press