2022-01-26 08:56Branschmeddelanden

Ansök om stöd för visning av ny värdefull långfilm

Nästa vecka, den 1 februari, öppnar ansökan till Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm. Stödet hette tidigare Stöd till biografägare för öppna visningar av film som fått lanseringsstöd (den så kallade Biotian).

Stödet kan sökas av biografer som ligger på orter med upp till 25 000 invånare, samt av komplementbiografer och biografer med särskilda skäl. Stödet ger incitament för biografer att visa ett breddat filmutbud med ny svensk och utländsk film som har beviljats lanseringsstöd, och avser visningar under kalenderåret 2021.

Ansökningsperiod: 1–15 februari
Läs mer: Stöd till biografägare för visning av ny värdefull långfilm

För frågor, kontakta
Ulrika Sundbäck, ansvarig handläggare för biografstöd
ulrika.sundback@filminstitutet.se
08-665 11 31Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg