2022-05-17 11:23Branschmeddelanden

Ändrade datum för beslut

Filminstitutet ändrar datum för beslut för vissa krisstöd på grund av hög ansökningsvolym.

Filminstitutet har från pandemins start arbetat för att utforma stöd som möter branschens behov i kris. Volymen av ansökningar till de senaste krisstöden är stor. För att kunna säkerställa en transparent och rättssäker handläggning och beslut förlänger Filminstitutet handläggningstiden på följande sätt.

Under ordinarie beslutsmöte den 1 juni fattas beslut om krisstöden:
Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende lång spelfilm – omgång 2 och
Stöd till produktionsbolag för intäktsbortfall med anledning av covid-19-pandemin avseende dokumentärfilm – omgång 2

Under extra inkallat beslutsmöte den 7 juni fattas beslut om krisstöden:
Stöd till fortsatt utveckling och kontinuitet för produktionsbolag med anledning av covid-19 – 2022 och
Stöd till förändrade villkor långfilm – perioden 1 januari till 30 juni 2022

Filminstitutet väljer även att lägga beslutsdatum för Stöd till produktion av filmprojekt – marknadsstöd den 7 juni.

För frågor, mejla
krisstod@filminstitutet.se

Eller kontakta
Richard Stones, Enhetschef Administration Produktionsstöd
richard.stones@filminstitutet.se
08-665 14 02

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19 Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.