2021-05-25 06:30Branschmeddelanden

6,3 miljoner i krisstöd till talanger från norr till söder

Svenska Filminstitutets krisstöd Talent to Watch vill fånga upp röster som ännu inte är en del av filmbranschens ekosystem. Stödet fördelar 50 miljoner kronor till talanger under tre år.

Första omgången fokuserar på produktionsmedel till kortfilm och utvecklingsmedel till lång spelfilm. Totalt fördelades denna omgång ca 6,3 miljoner kronor till 21 regioner.

– Talent to Watch är ett sätt att stärka det talangarbete som pågår ute i landet och skapa möjlighet för nya röster att utvecklas och etablera sig genom att vara igång och göra film. Vi ser många kreativa tankar om hur nya målgrupper kan nås. Till exempel uppsökande verksamhet med filmbussar, workshops, arbete på sociala medier och att inkludera yngre personer i referensgrupper, säger Lina Norberg Johansson, Talangansvarig på Filminstitutet.

Bland omgångens stödmottagare finns Film i Skåne som beviljas stöd för ettårigt talangprogram för filmskapare/team med skräddarsydda workshops. Dramaturger, mentorer och rekryterare med andra kontaktnät engageras i projektet.

I norr går flera regioner ihop för att gemensamt satsa på långfilmsutveckling och kompetensutvecklande aktiviteter. Det gäller Filmpool Nord, Film Västernorrland, Filmpool Jämtland Härjedalen och Film i Västerbotten. Genom att stärka konstellationer som samarbetar över större geografiska ytor får filmarna goda förutsättningar även framöver.

Film Stockholm kombinerar utveckling av långfilm och kortfilmsproduktion med att genomföra workshops och efterföljande seminarier och masterclasses.

Film i Väst vill identifiera nya nätverk och plattformar där de kan nå nya filmskapare som traditionellt inte söker sig till filmbranschen. De vill också arbeta med externa referensgrupper i beslutsprocessen, både gällande kortare och längre format.

Under 2023 kommer stödet kunna sökas av svenska produktionsbolag med projekt kopplat till debutanter/nya röster, som utvecklats inom eller utanför Talent to Watch.

Stödmottagare för Talent to Watch
Stödmottagare för Talangutveckling i hela landet

För frågor kontakta
Lina Norberg Johansson, Talangansvarig
lina.norberg@filminstitutet.se, 08 665 12 27Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg