2020-10-02 11:15Branschmeddelanden

375 miljoner kronor till filmen

Regeringen meddelade idag vid en presskonferens att Svenska Filminstitutet får 375 miljoner kronor att fördela av det nya krispaketet. Medlen är tänkta att gynna hela filmens ekosystem och även dramaserieproduktion. Flera olika typer att stöd kommer att utlysas under hösten och den första utlysningen beräknas ske 19 oktober. Så stor del av medlen som möjligt kommer att vara beslutade före årets slut.

 

– Det är ett oerhört glädjande besked att regeringen ser kulturens och filmens stora betydelse. Filmen har en alldeles särskild kraft att beröra och nå ut till många, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

– Fördelningen kommer att ske i olika faser, och vi fortsätter samtidigt dialogen med nyckelaktörerna. Den första fasen är en ny utlysning av stöd till biografer, distributörer och festivaler för uteblivna biljettintäkter. Vår ambition är att den utlysningen kommer måndag 19 oktober. Krisstödet kommer även att gå till produktionsledet. Mer information om kommande utlysningar kommer presenteras den 19 oktober. Vi arbetar för att så mycket som möjligt kommer att vara beslutat innan årets slut, beskriver Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd.

– Vi ser också väldigt mycket fram emot att fler människor ska kunna uppleva filmkultur på ett säkert vis, vilket biograferna står redo för. Äntligen kan alla som längtar få en större chans att se film på bio. Där inväntar vi riktlinjerna för hur den fysiska distansen i salongerna kommer att se ut. Men vi förväntar oss att biograferna ska kunna ta emot en större publik än idag. Den 8 oktober vet vi mer om det, förtydligar Kristin Engstedt, enhetschef Distribution och visning.

– Värt att understryka är att de här pengarna inte kan gå till produktionsrabatter. Kulturministern har tidigare sagt att hon hoppas att produktionsrabatter kommer vara med i det särskilda krisstödet i 2021 års budget. Hur det landar vet vi i dagsläget inte. Dagens besked gäller 2020 och är extra krismedel, avslutar Anna Serner.

För frågor kontakta:
Anna Serner, Vd Filminstitutet
anna.serner@filminstitutet.se
08-665 12 70

Kristina Colliander, Avdelningschef Filmstöd
kristina.colliander@filminstitutet.se
08-665 11 87

Kristin Engstedt, Enhetschef Distribution och visning
kristin.engstedt@filminstitutet.se
08-665 12 95

Besök filminstitutet.se för löpande information och uppdateringar om deadlines och utlysningar.Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg