2021-04-06 12:13Branschmeddelanden

212 miljoner kronor till filmen

Regeringen har idag överlämnat en proposition till riksdagen som bland annat föreslår att Svenska Filminstitutet ges uppdraget att fördela 212 miljoner kronor i extra krismedel till filmen.

– Vi välkomnar att regeringen på det här sättet har uppmärksammat de kritiska behov som filmbranschen har. Det senaste året har medfört stora påfrestningar för branschen. De tillskott som löpande tillförts har varit nödvändiga för branschens möjligheter till överlevnad. De nya krismedlen kommer fortsatt kopplas till kritiska behov men också fokusera på att stödja den omställning och uppstart som krävs i pandemins fotspår, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

– Som en samlande kraft för filmsverige har vår strategi sedan pandemins början varit att agera snabbt, handlingskraftigt, rättssäkert och i nära kontakt med branschen. Den här gången finns det utrymme för ett annat tempo. Vi kommer inleda samtal med branschföreträdarna efter påskledigheterna. Tillsammans ska vi ringa in inom vilka områden som stödåtgärder behövs som mest och efter det återkommer vi med tidplan, säger Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd.

För frågor, kontakta
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
anna.serner@filminstitutet.se, 08-665 12 70

Kristina Colliander, avdelningschef Filmstöd
kristina.colliander@filminstitutet.se, 08-665 11 87

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. Läs mer: filminstitutet.se, svenskfilmdatabas.se, guldbaggen.se


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg