2021-06-23 10:06Branschmeddelanden

124 nya miljoner kronor till filmen

I enlighet med regeringens tidigare proposition fattade riksdagen i dag beslut om ytterligare 124 miljoner kronor till filmen. Svenska Filminstitutet ges i uppdrag att fördela medlen. Totalt tilldelas kultursektorn 750 miljoner kronor.

– Vi välkomnar de här extra krisstödsmedlen. Filmbranschen går nu in i en ny fas där det mer och mer handlar om att göra en nystart och en mer långsiktig omställning. Vi ser att det fortsatt kommer behövas extra medel för att genomföra detta. Vi fortsätter att vara en samlande kraft för filmsverige och ta in branschaktörernas synpunkter för att därefter utforma riktlinjer för nya utlysningar, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19

För frågor, kontakta
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
anna.serner@filminstitutet.se, 08-665 12 70Om Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser skapas samtal och insikter som stärker individen och vår demokrati. Tillsammans möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.


Kontaktpersoner

Martin Frostberg
Kommunikatör
Martin Frostberg