Resultatredovisning 2020

Svenska Filminstitutets resultatredovisning för 2020, sammanställd av enheten för Analys & statistik.