Under 2018 genomförde Filminstitutet två utredningar på uppdrag av Kulturdepartementet. Den första utredningen föreslår hur ett samlat ansvar för bevarande av analog film kan utformas. Den andra, gjord tillsammans med Kungliga biblioteket, lämnar förslag på hur ökad samverkan kan effektivisera digitalisering av audiovisuellt material. Bägge utredningarna har lämnats till Regeringskansliet.

Ett samlat ansvar för bevarande av analog film
I propositionen Kulturarv från 2016 framhöll regeringen behovet av en samordnad infrastruktur för bevarande och digitalisering av analog film. Filminstitutet bedömdes ha goda förutsättningar att utgöra ett centrum för bevarande, och gavs i uppdrag att undersöka hur ett samlat ansvar skulle kunna utformas.

Utredningen har gått igenom behov och önskemål hos de stora audiovisuella arkiven. Inför en framtid där utrustning och kompetens kopplade till hantering av analog film kommer att bli alltmer sällsynt konstateras att störst behov finns inom kunskapsstöd.

Enligt utredningens förslag ska ett center för bevarande av analog film göra följande:

  • Garantera arkivutrymmen med korrekta klimatförhållanden för alla typer av analog film.
  • Garantera fungerande teknisk utrustning som hör till handhavandet av analog film.
  • Garantera att yrkeskunskapen inom analogt filmbevarande upprätthålls och förs vidare i Sverige.
  • Bistå Riksarkivet och andra tillsynsmyndigheter inom områden där analog film figurerar.

Ökad samverkan för effektivare digitalisering
Direkt kopplad till frågan om bevarande är frågan om digitalisering. I den utredning som genomförts tillsammans med Kungliga Biblioteket föreslås hur digitalisering av audiovisuellt material kan effektiviseras med hjälp av ökad samverkan.

Utredningen föreslår följande:

  • Det behövs nationella resurser för digitalisering av audiovisuellt material.

Digitalisering är det enda kända sättet att bevara informationen i äldre inspelningar vars bärare inte går att rädda. Redan i dag utför KB en storskalig digitalisering av ljud, video och film, medan Filminstitutet bedriver en högkvalitativ digitalisering av film. KB och Filminstitutet föreslås därför att utvecklas till nationella resurser för digitalisering.

  • Det behövs en nationell inventering av audiovisuella samlingar.

En nationell inventering skulle ge en kartläggning av de äldre inspelningar som finns utanför de stora audiovisuella arkiven och utgöra grund för en nationell digitaliseringsplan. KB föreslås därför att, i samverkan med bland andra Filminstitutet, få i uppdrag att resursberäkna och utreda förutsättningarna för en nationell inventering.

Läs utredningarna här

För frågor, kontakta

Svenska Filminstitutet
Mathias Rosengren, avdelningschef Filmarvet
mathias.rosengren@filminstitutet.se
08-665 11 65

Följ oss på sociala medier:

Facebook_TransparentTwitter_TransparentInstagram_Transparent


Svenska Filminstitutet stärker filmen i alla led. Vi stödjer produktion av ny film samt distribution och visning av värdefull film, bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet och representerar svensk film internationellt. Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan 1964 ut av Filminstitutet för framstående insatser inom den svenska filmen. Filminstitutet står även bakom Svensk Filmdatabas, den bästa källan till information om svensk film. 
Läs mer: filminstitutet.sesvenskfilmdatabas.seguldbaggen.se 


Kontakt


Per Perstrand

Kommunikatör / Communications Officer – Press

per.perstrand@filminstitutet.se

+46(0)8 665 12 16

+46(0)70 491 61 13

Jan Göransson

Presschef / Head of Press

Jan.Goransson@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8-665 11 61

+46 (0)706 03 03 62

Rebecka Rebecka Ioannidis Lindberg

Kommunikationschef / Director of Communications and PR

rebecka.ioannidis.lindberg@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46(0)8 665 12 73

+46 (0)76 501 20 73

Martin Frostberg

Kommunikation / Communications & PR

martin.frostberg@filminstitutet.se

+46 8 665 12 12

Torkel Stål

Analytiker / Analyst

torkel.stal@filminstitutet.se

+46 (0)8-665 11 00

+46 (0)8 665 11 40

+46 (0)70 330 42 34